top of page
Clementine i Lisard - Foto Maria Alzamora 1.jpg

Clémentine & Lisard

Tranis

Telesfort

CIA. LISARD & CLÉMENTINE

Clementine i Lisard - Foto Maria Alzamora (diptic 01 2).jpg

About
 

Som en Lisard Tranis (Catalunya) i la Clémentine Télesfort (França), intèrprets i creadors de dansa i teatre contemporanis amb base a Barcelona. Col·laborem artísticament des del 2019 en la investigació i la creació escènica enfocades en el moviment i l'expressió corporal com a eina de comunicació. El nostre imaginari parteix de la curiositat d’explorar l'atenció com un instrument dramatúrgic -una oda a la presència- que ens porta a crear obres on la quotidianitat dona lloc a la poètica del subconscient. Havent investigat i creat conjuntament en formats de carrer, espais no convencionals i cinema.


Vision

Interessats en una mirada cinematogràfica sobre l’escena, l’objectiu és desenvolupar el nostre llenguatge comú, la nostra signatura; un univers artístic
únic i propi que, més enllà del cos, incorpori a parts iguals altres conceptes com la mirada lumínica, el paisatge sonor o l’escenografia. Volem interpel·lar l’espectador de manera conscient, fomentar una reflexió de la qual el públic en pugui extreure la seva pròpia percepció i potser, provocar una mirada alternativa. A través de la experiencia, ressaltar una incomoditat que meni a una posada en moviment, una recerca de recursos creativa. Proposar un mirall on reflectir les nostres vulnerabilitats, i així encoratjar un camí cap a l’empatia.

La nostra experiència artística es basa en la co-creació, on escollim compartir equitativament la part directiva de la companyia i l’escolta és sempre present.
Som directors i a la vegada intèrprets de les nostres creacions i això ens porta a reconsiderar i valorar de manera recíproca el rol de cadascun dins del procés creatiu. Volem qüestionar-nos no només escènicament.
Funcionem de manera horitzontal i transversal i ens importa l’equilibri de les dues mirades de la companyia; femenina i masculina, és així que a l’hora d’entrar en el procés de desenvolupament del nostre llenguatge coreogràfic, busquem un raonament flexible i ètic amb el cos de l’altre. Cultivem la sensibilitat cap al
pensament de gènere per tal de no caure en estereotips de binaritat home/dona.

Entenem que el nostre procés de co-creació és un diàleg i una investigació que compren adaptacions i compromisos, actes de fe i enfrontaments artístics. Per això la nostra metodologia es basa en una pràctica que permeti afinar i aprofundir l'experiència del doble paper de coreògraf i intèrpret, de dirigir i alhora ser part integrant del cos escènic. Creiem que és un acte de presència que requereix pràctica i com a tota pràctica, es nodreix de les mateixes interaccions i preguntes que la col·laboració comporta.

bottom of page